VeritaMed Centrum Medyczne Warszawa
veritamed
veritamed
veritamed

POLITYKA PRYWATNOŚCI VERITAMED

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI VERITAMED

WPROWADZENIE

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny www.veritamed.com / www.veritamed.pl i reguluje prywatność użytkowników. Strona internetowa jest zgodna z nowymi przepisami i wymogami RODO. Twoja prywatność jest traktowana bardzo poważnie i jesteśmy zaangażowani w przetwarzanie twoich informacji w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Ochrona prywatności i poufność danych Naszych Klientów i Pacjentów stanowi dla nas kwestię nadrzędną.
Możesz odwiedzić większość naszej strony internetowej bez ujawniania jakichkolwiek informacji osobistych. Są jednak chwile, kiedy musimy zbierać informacje, żebyśmy mogli świadczyć żądane usługi. Możemy przechowywać te informacje w naszej bazie danych.

RAMY OCHRONY DANYCH

Centrum Medyczne VeritaMed działające pod spółka VeritaMed sp. z o.o., ma siedzibę na terenie Warszawy przy ul. Długiej 27, i jako taka jest zarejestrowana w Urzędzie  Ochrony Danych Osobowych (UODO) jako kontroler danych zgodnie z polską ustawą o ochronie danych z 10 maja 2018 r. Dostosowaliśmy również naszą politykę prywatności do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO), która wchodzi w życie 25 maja 2018 r., pod nadzorem Prezesa UODO w Polsce.
W przypadku działań związanych z niniejszą witryną internetową
www.veritamed.com / www.veritamed.pl ukończyliśmy analizę ryzyka oraz na bieżąco monitorujemy ją zgodnie z RODO. Są one dostępne na żądanie u Inspektora Ochrony Danych Osobowych w VeritaMed (patrz sekcja 8).

1. DANE KLIENTA / PACJENTA

Możesz zdecydować o przesyłaniu nam swoich danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej, jeśli potrzebujesz skorzystać z Naszych usług. Twoja decyzja o ujawnieniu danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, a czyniąc to, dajesz nam wyraźną zgodę na wykorzystanie twoich danych osobowych tylko w celach, w których je nam ujawniłeś.

Centrum Medyczne VeritaMed  będzie przetwarzało Twoje dane osobowe i korzystało z nich wyłącznie w celach, dla których je przesłałeś, tj.:
(a) przekazywania Tobie informacji, o produktach, usługach, eventach związanych z działalnością.
(b) nawiązania z Tobą kontaktu np. korespondencja mailowa, używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
(c) świadczenia Ci usługi, np. umówienie lub odwołanie wizyty u lekarza,
(d) utrzymywać działanie i bezpieczeństwo strony internetowej,

Nie wykorzystamy Twoich danych osobowych do jakichkolwiek innych celów, na przykład do przekazywania materiałów marketingowych, chyba że uzyskamy na to Twoją wyraźną zgodę.

Przez cały czas będziemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi zgodnymi z PN-ISO/IEC 27001:2007, międzynarodowym standardem bezpieczeństwa informacji. Obejmuje to działania i procedury podejmowane przez nasz personel i upoważnione osoby trzecie (patrz punkt 4) oraz kontrole techniczne, które wdrożyliśmy, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu lub kradzieży informacji z naszej bazy danych.

2. WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

RODO określa zestaw kategorii danych osobowych, które są uważane za "wrażliwe" i które wymagają szczególnej uwagi przez administratorów danych. Ta strona internetowa i wszelkie usługi dostępne na tej stronie nie zbierają świadomie ani nie przetwarzają żadnych wrażliwych danych osobowych, a wsparcie oceny wpływu na prywatność (zwane również oceną skutków ochrony danych w ramach RODO) jest dostępne na żądanie od inspektora ochrony danych w placówce VeritaMed (patrz Rozdział 8).

3. PRAWA OSÓB PRYWATNYCH

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych masz kilka praw związanych z  twoimi danymi osobowymi korzystając z tej strony internetowej. Należą do nich twoje prawa:

  • prawo do dostępu – wgląd do danych zebranych na Twój temat, jeśli takie istnieją i informacja do jakich celów je wykorzystujemy,
  • prawo do sprzeciwu - zmiana zgody w odniesieniu do Twoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania - korygowanie wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które mogą Ciebie dotyczyć,
  • prawo do przenoszenia - zapewniamy pełną kopię Twoich danych osobowych, abyś mógł przenieść je gdzie indziej,

·        prawo ograniczenia przetwarzania przestajemy przetwarzać dane osobowe które Ciebie dotyczą, na Twój wyraźny wniosek,

  • prawo do usunięcia - trwale wymazujemy wszystkie Twoje dane osobowe i potwierdzamy że tak się stało (mogą istnieć powody, dla których nie możemy tego zrobić).

Aby skontaktować się z Centrum Medycznym VeritaMed, patrz punkt 8 poniżej.

Jeśli Centrum Medyczne VeritaMed nie zwróci się z wnioskiem lub nie przedstawi ważnego powodu, dla którego nie może tego zrobić, masz prawo skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia skargi. Można się z nimi skontaktować za pośrednictwem strony https://uodo.gov.pl/p/kontakt, w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza". Tam też opisane są konieczne elementy skargi wnoszonej drogą elektroniczną lub pocztową konwencjonalną (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

4. DEKLARACJA PRZETWARZANIA

Aby podjąć świadomą decyzję, czy udostępnić dane osobowe w Centrum Medycznym VeritaMed za pomocą tej strony internetowej, musimy poinformować o czterech kategoriach firm, które działają jako podmioty przetwarzające dane w zakresie świadczenia naszych usług dla Ciebie:

·       Dostawca bezpiecznych usług hostingowych i administracja serwerem dla strony www.veritamed.com / www.veritamed.pl

·       Dostawca oraz serwis oprogramowania do przetwarzania danych dla medycyny i placówek medycznych

·       Serwis wysalania Smsów,

·       Serwis wysyłania e-mailowych kampanii marketingowych.

Działania, w ramach których każdy z tych podmiotów przetwarzających dane uczestniczy, zostały odnotowany w Polityce Bezpieczeństwa wydanym przez Centrum Medyczne VeritaMed w ramach RODO i są one dostępne na żądanie u Inspektora Ochrony Danych Osobowych (patrz sekcja 8) .

5. PLIKI COOKIES WITRYNY

Ta strona używa plików cookies do rejestrowania danych dziennika. Używamy plików cookie zarówno tymczasowych jak i trwałych, w zależności od tego w jaki sposób korzystasz lub wchodzisz w interakcję z tą witryną.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane lub odbierane przez nas na komputer użytkownika lub urządzenia mobilnego, do nas za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Są unikalne dla Ciebie lub twojej przeglądarki internetowej. Ciasteczka tymczasowe działają tylko wtedy, gdy przeglądarka jest otwarta i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie są przechowywane do momentu usunięcia ich przez użytkownika, przeglądarkę lub do momentu wygaśnięcia.

Używamy ciasteczek, które nie są specyficzne dla Twojego konta, ale są unikatowe i pozwalają nam przeprowadzać między innymi analizę i personalizację strony. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookies, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji na naszej stronie internetowej. Możemy używać plików cookies stron trzecich, na przykład Google Analytics.

6. LINKI ZEWNĘTRZNE

Ta strona internetowa może zawierać odnośniki - hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych, które nie są kontrolowane przez VeritaMed. Podczas dokonywania wszelkich starań w doborze i zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznych linków zaleca się zachowanie ostrożności przed kliknięciem linków odsyłających na inną stronę. Nie możemy zagwarantować ciągłej aktywności linków zewnętrznych, ani też nie weryfikujemy w sposób ciągły bezpieczeństwa oraz treści, które mogą zostać ci dostarczone. W związku z tym korzystanie z łączy zewnętrznych odbywa się na Twoje własne ryzyko i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub konsekwencje wynikające z ich użytkowania.

7. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności strony www.veritamed.com / www.veritamed.pl, a jeśli to zrobimy zamieścimy wszelkie zmiany na tej stronie. Jeśli nadal będziesz mieć dostęp do tej witryny lub skorzystasz z usług dostępnych na tej stronie po wprowadzeniu zmian, zaakceptujesz zmienione zasady.

8. KONTAKT Z CENTRUM MEDYCZNYM VERITAMED

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, chciałbyś skorzystać ze swoich ustawowych praw lub złożyć skargę, napisz do:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  
Janusz Rozalski

VeritaMed sp. z o.o.

ul. Długa 27

00-238 Warszawa

email:  IODO@veritamed.com   


lub tel. 22 873 8008
lub wypełnij formularz:
Copyrights ©2021: VeritaMed - centrum medyczne: opieka, której oczekujesz
wykonanie i administracja - Aikelo.com