VeritaMed Centrum Medyczne Warszawa
veritamed
veritamed

ortopeda

Ortopeda, Traumatolog

Ortopeda, traumatolog - zajmuje się zagadnieniami związanymi z diagnozowaniem, leczeniem i rehabilitacją chorób narządu ruchu (kości, stawy, mięśnie).

Zadania, obowiązki:

- badanie ortopedyczne chorych, podmiotowe i przedmiotowe, w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu zdrowia;

- wybór właściwych badań dodatkowych;

- przeprowadzanie diagnostycznych prób czynnościowych narządu ruchu i związanych z nim naczyń i nerwów obwodowych;

- wykonywanie badań inwazyjnych stosowanych w diagnostyce chorób chirurgicznych: biopsji, artroskopii i innych;

- pobieranie materiału biologicznego do badań biochemicznych, histologicznych, bakteriologicznych i innych;

- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym radiologicznych, tomograficznych, USG , scyntygraficznych i innych;

- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy)

- leczenie zachowawcze i operacyjne chorób wrodzonych i nabytych, ostrych i przewlekłych oraz wszelkich urazów i ich następstw dotyczących narządu

- przeprowadzanie amputacji i protezowania kończyn;

- znieczulanie miejscowe, przewodowe i splotowe;

- wykonywanie nakłuć diagnostycznych i leczniczych, wenesekcji, intubacji, tracheotomii, cewnikowania pęcherza moczowego i innych zabiegów;

- udzielanie doraźnej pomocy w stanach naglących, w tym przeprowadzanie reanimacji, defibrylacji serca, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie się potrzebną do tego aparaturą i sprzętem;

- sprawowanie opieki pooperacyjnej, kontrola rany, zdejmowanie szwów, nadzór nad zmianą opatrunków i czynności pokrewne;

- kierowanie wczesną i późną rehabilitacją chorych po zabiegach chirurgicznych;

- orzekanie w sprawie chorób zawodowych narządu ruchu;

- przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;


lub tel. 22 873 8008
lub wypełnij formularz:
Copyrights ©2019: VeritaMed - centrum medyczne: opieka, której oczekujesz
wykonanie i administracja - Aikelo.com