VeritaMed Centrum Medyczne Warszawa
veritamed
veritamed
veritamed

cennik

usługi i badania


Informacje dotyczące usług świadczonych przez Veritamed Sp. z o.o. zawarte na stronach internetowych www.veritamed.com i www.veritamed.pl, w tym w szczególności informacje umieszczone w części „cennik” nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 i nast. Kodeksu Cywilnego. Ceny pozostałych usług medycznych dostępne są w recepcji Centrum Medycznego VeritaMed przy ul. Długiej 27 w Warszawie lub pod numerem telefonu 22 873 8008.

laboratorium i ambulatorium
Badanie histopatologiczne usuniętej zmiany - 100,00 zł
Biocenoza pochwy - 30,00 zł

Biocenoza pochwy jest badaniem diagnostycznym, którego synonimami są: ocena czystości pochwy, badanie flory pochwy lub wymazu z pochwy. Prawidłową florę pochwy stanowią populacje drobnoustrojów kwasotwórczych, które stwarzając środowisko kwaśne, zapobiegają kolonizacji przez preferujące środowisko obojętne lub alkaliczne drobnoustroje chorobotwórcze: bakterie i grzyby. Ocena biocenozy pochwy ma podstawowe znaczenie dla oceny zdrowia narządów rodnych kobiety, rozpoznania stanu zapalnego pochwy i ustalenia odpowiedzialnych patogenów. Do zachwiania naturalnej równowagi pochwy dochodzi w wyniku terapii antybiotykami, zmian hormonalnych związanych np. z menopauzą lub stosowania kosmetyków o alkalicznym odczynie.

Badanie może być wykonane bez względu na wiek i ciążę.

Cervarix® (szczepionka przeciw wirusowi HPV) - 350,00 zł

Cervarix® szczepionka przeciwko 2 rakotwórczym typom wirusa: HPV16 i HPV18

Cytologia - 50,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa LBC - 80,00 zł
Cytologia Cienkowarstwowa LBC + Panel Urogenital 7 - 510,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa LBC + Test CINtec PLUS p16/ KI-67 - 300,00 zł

Badanie polega na wykonaniu cytologii cienkowarstwowej i testu CUNtec PLUS p16/Ki-67 z jednego materiału.

Cytologia LBC jest badaniem opartym na nowoczesnej technologii cienkowarstwowej, dzięki której otrzymany w badaniu obraz jest zdecydowanie dokładniejszy niż w przypadku tradycyjnego badania cytologicznego. Cytologia LBC w ostatnich latach wypiera tradycyjne metody cytologiczne na całym świecie, dając pacjentowi komfort dokładnie wykonanego badania.

CINtec PLUS p16/Ki67 to test wykrywający zmiany nowotworowe na poziomie komórkowym we wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zidentyfikować komórki z zaburzonym cyklem komórkowym, spowodowanym infekcją wysoko okogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Pozwala zaobserwować zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (ASCUS lub LSIL). ASCUS to atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu, LSIL- zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego.

Badanie p16/Ki67 jest testem immunologicznym opierającym się na przeciwciałach monoklonalnych skierowanych przeciwko białku p16 w preparatach cytologicznych. Dodatkową zaletą testu jest obecność drugiego markera - białka proliferacji komórkowej  Ki67. Badanie charakteryzuje wysoka czułość i swoistość.

Wskazania:
* Pacjentki z nieprawidłowym wynikiem badania ASC - US lub LSIL.
* Pacjentki z prawidłową cytologią oraz dodatnim wynikiem HPV DNA

Korzyści:
* Test CINtec PLUS pozwala ginekologowi na podjęcie obiektywnej decyzji o konieczności wdrożenia pogłębinej diagnostyki.
* Wysoka czułość (>90%) wykrywania HSIL u kobiet (HPV+) przed 30 r.ż. z ujemną cytologią.
* Wysoka specyficzność (75%) pozwalająca zweryfikować wyniki cytologii ASC-US LSIL, AGUS.
* Pozwala zredukować (około 50%) liczbę zbędnych kolposkopii.

Materiał do badań: wymaz z kanału szyjki macicy zawieszony w podłożu CytoFast
Czas realizacji: do 14 dni roboczych

Cytologia LBC + HPV 14 genotypów - 300,00 zł
Cytologia LBC + HPV 28 genotypów - 400,00 zł
EKG bez opisu - 30,00 zł

Elektrokardiogram nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

Wskazania do badania:

 • dolegliwości bólowe pojawiające się w klatce piersiowej,
 • objawy niewydolności krążenia,
 • omdlenia i utraty przytomności,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • EKG jest badaniem nieinwazyjnym czyli nie naruszającym tkanek ciała, bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta.

Badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.

Godziny badań:

 • Poniedziałek, Czwartek 08:00 – 14:30
 • Wtorek, Środa 08:00 – 17:30
 • Piątek 08:00 – 10:30
EKG z opisem - 50,00 zł

Elektrokardiogram nazywany EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.

Wskazania do badania:

 • dolegliwości bólowe pojawiające się w klatce piersiowej,
 • objawy niewydolności krążenia,
 • omdlenia i utraty przytomności,
 • nadciśnienie tętnicze,

EKG jest badaniem nieinwazyjnym czyli nie naruszającym tkanek ciała, bezbolesnym i nie związanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta.

Badanie EKG nie wymaga specjalnego przygotowania lub opieki po wykonanym badaniu.

Godziny badań:

 • Poniedziałek, Czwartek 08:00 – 14:30
 • Wtorek, Środa 08:00 – 17:30
 • Piątek 08:00 – 10:30
Gardasil® 9 (szczepionka przeciw wirusowi HPV) - 450,00 zł

Gardasil® 9 szczepionka przeciwko 7 rakotwórczym typom HPV (HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) oraz dwóm typom HPV6 i HPV11 odpowiedzialnym za brodawki płciowe (kłykciny kończyste)

Glukoza z palca - 5,00 zł
HPV DNA HR 12 genotypów + genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - 120,00 zł

Zakażenia wirusem HPV należą do najczęstszych zakażeń przenoszonych drogą płciową. Większość z nich wiąże się z niegroźnymi i ustępującymi samoistnie konsekwencjami klinicznymi, jednak przewlekłe zakażenie może ulec progresji do raka szyjki macicy. Zidentyfikowano ponad sto różnych typów wirusa HPV, spośród których ponad czterdzieści atakuje nabłonek płaski błon śluzowych i narządów rodnych. Spośród wirusów atakujących narządy rodne zwykle stosuje się podział na typy wysokiego ryzyka (ang. high risk - HR) i niskiego ryzyka (ang. low risk - LR), w oparciu o ich potencjał kancerogenny. Typy HPV wysokiego ryzyka (HR HPV) związane są z inwazyjnym rakiem szyjki macicy lub z jego bezpośrednim prekursorem (zmianami dużego stopnia w obrębie nabłonka płaskiego szyjki macicy - high-grade squamous intraepithelial lesion (HG-SIL), śródnabłonkową neoplazją szyjki macicy - cervical intraepithelial neoplasia (CIN) lub rakiem przedinwazyjnym - carcinoma in situ).

Testem wykrywa się i identyfikuje 12 typów wirusa HPV wysokoonkogenne typy: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

HPV DNA HR 14 genotypów + genotypowanie: 16,18, nie 16 i 18 ( 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) - 180,00 zł

Diagnostyka zakażenia szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Test wykonywany techniką RT-PCR w wymazie z szyjki macicy.

Diagnostyka zakażenia szyjki macicy wirusem brodawczaka ludzkiego – HPV (human papilloma virus) wykonywana testem PCR w wymazie z szyjki macicy. HPV jest przyczyną nowotworów nabłonkowych skóry i błon śluzowych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 100 typów HPV. Poszczególne typy wirusa zostały pogrupowane wg sekwencji genomu i kategorii klinicznych. Według tych ostatnich wyróżnia się wirusy: analno-genitalne, błon śluzowych, niegenitalne skóry, epidermodysplasia verruciformis. Przebieg zakażenia może być bezobjawowy, subkliniczny i pełnoobjawowy. Poszczególne typy HPV charakteryzują się różnym potencjałem onkogennym – zdolnością do wywołania procesu nowotworowego. Zakażenie wirusem HPV jest jedną z najczęściej występujących chorób przenoszonych drogą płciową. Zakres konsekwencji klinicznych jakie wywołuje zakażenie narządów płciowych przez HPV obejmuje zarówno łagodne zmiany, takie jak kłykciny kończyste (typy HPV: 6, 11, 30, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 54) pojawiające się na zewnętrznych narządach płciowych, jak i zmiany przednowotworowe i nowotworowe szyjki macicy (typy HPV: 16,18,31), sromu (typy HPV: 6,11,16,18), pochwy (typ HPV: 16), odbytu (typy HPV: 16,31,32,33) i członka (typy HPV:16,18). Badanie ma na celu wykrycie zakażenia przez HPV szyjki macicy. Zakażenie szyjki macicy typami HPV:16 i 18 jest przyczyną większości przypadków nowotworu tej tkanki. Oznaczenie wykonywane jest przy użyciu technikiRT-PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy), techniki molekularnej pozwalającej na amplifikację wykrywanego DNA wirusa. Test pozwala na wykrycie 18 typów HPV należących do grupy nisko, średnio i wysoko onkogennych: 6/11,16,18,31,33,35,39,42,43,44,45,51,52,56,58,59,66,68. Na wyniku badania podawany jest typ wykrytego wirusa. Materiałem do badań jest wymaz z szyjki macicy.

HPV DNA HR 18 genotypów + genotypowanie:16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 - 350,00 zł
HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - 330,00 zł
HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo - 280,00 zł
Inhalacja-nebulizacja - 10,00 zł
Inhalacja-nebulizacja (zestaw - 40,00 zł
Kolposkopia z wycinkami (biopsja 1 bloczek) i oceną histopatologiczną - 550,00 zł
Mycoplasma hominis - jakościowo PCR - 220,00 zł
Mycoplazma genitalium met. PCR - 220,00 zł
Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - 250,00 zł
neoBona (podstawowy) - test prenatalny - 1 750,00 zł

trisomie 21, 18, 13

możliwość określenia płci

w przypadku bliźniąt - tylko informacja o obecności chromosomu Y

neoBona Advanced (rozszerzony) - test prenatalny - 1 800,00 zł

trisomie 21, 18, 13

możliwość określenia płci

aneuploidie w chromosomach płciowych (X i Y)

w przypadku bliźniąt - tylko informacja o obecności chromosomu Y

 

neoBona Advanced + - test prenatalny - 2 800,00 zł

Trisomie 21, 18, 16, 13, 9

możliwość określenia płci

aneuploidie w chromosomach płciowych (X i Y)

w przypadku bliźniąt - tylko informacja o obecności chromosomu Y

+

mikrodelacje:

 • Zespół delecji 22q11.2 zwany Zespołem DiGeorge’a
 • Mikrodelecje w regionie 15q11 wiążą się z dwoma zespołami - z zespołem Pradera-Williego i zespołem Angelmana
 • Mikrodelecja 1p36 zwana Zespołem monosomii 1p36
 • Mikrodelecja 4p- zwana Zespołem Wolf-Hirschhorna
 • Mikrodelecja 5p- zwana Zespołem Cri-du-chat (Zespołem kociego krzyku)
Nużyca (badanie mikroskopowe) - 40,00 zł
Odtruwanie organizmu - 300,00 zł
Odtruwanie organizmu - wizyta domowa - 500,00 zł
Pakiet cytologia LBC + Chlamydia met.PCR - 300,00 zł
Pakiet cytologia LBC + HPV met. PCR - 250,00 zł
Pakiet infekcyjny 2 - HPV+ Chlamydia tr.+Ureaplasma ur.+Mycoplasma met.PCR - 360,00 zł
Panel Badań Seksuologicznych - rabat -29% - 150,00 zł
 • Glukoza
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • LH
 • Progesteron
 • Prolaktyna
 • Testosteron

+ Pomiar ciśnienia tętniczego RR

cena regularna : 210 zł

cena w pakiecie z rabatem -29% : 150 zł

 

Panel Uro-GENITAL 7 (Trichomonas vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genita - 450,00 zł
Posiew (tlenowe, i beztlenowe, grzyby) - 150,00 zł
Posiew w kierunku GBS - pakiet 2 posiewy (paciorkowców grupy B) - 100,00 zł
Posiew w kierunku GBS (paciorkowców grupy B) - 50,00 zł
Postawienie baniek - 35,00 zł
PRISCA test - prenatalne badania przesiewowe - 600,00 zł

Prisca – raport.

Witzyta ginekologiczna z USG + pobranie krwi

Prenatalne badania przesiewowe wykonywane w krwi matki w I i/lub II trymestrze ciąży w kierunku ryzyka obciążenia płodu aberracjami chromosomowymi i wadami rozwojowymi układu nerwowego.

PRISCA jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym, wykonywanym w I i/lub II trymestrze ciąży w krwi matki, określającym ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych i rozwojowych wad układu nerwowego płodu, wyliczane przez odpowiedni program komputerowy. Prawidłowe wykonanie procedury wymaga: przeprowadzenia wywiadu lekarskiego (dane dotyczące ciężarnej: wiek, wiek ciąży, masa ciała, cukrzyca, palenie, czynniki ryzyka w rodzinie, itd.), wykonania USG płodu w celu ustalenia dokładnego wieku ciąży oraz oznaczenia w krwi stężenia markerów biochemicznych. Wspomniane dane, łącznie z wynikami oznaczeń biochemicznych, wprowadzane są do programu komputerowego, wyliczającego ryzyko (prawdopodobieństwo) istnienia konkretnych patologii płodu. W efekcie lekarz prowadzający otrzymuje raport o ryzyku i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu – wdrożeniu inwazyjnych badań prenatalnych.

Raport PRISCA informuje o ryzyku istnienia aberracji chromosomowych płodu: trisomii 21 (zespół Downa), trisomii 18 (zespół Edwardsa) i trisomii 13 (zespół Pataua) oraz otwartych wad rozwojowych układu nerwowego.

Raport PRISCA uwzględnia wyniki badań biochemicznych krwi matki wykonanych w ściśle określonym czasie:

W pierwszym trymestrze ciąży (8-13 tydzień): oznaczenia stężenia osoczowego białka ciążowego (PAPP-A) oraz wolnej podjednostki beta ludzkiej glikoproteiny kosmówkowej (free beta hCG, fbhCG). W drugim trymestrze ciąży (14-22 tydzień): oznaczenia stężenia alfa-fetoproteiny (AFP), ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (beta hCG) oraz niezwiązanego (wolnego) estriolu (uE3).

 

ROMA (Ca125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka) - ocena ryzyka raka jajnika - 180,00 zł

Ocena ryzyka raka jajnika zgodnie z algorytmem ROMA.

Znaczenie kliniczne:

ROMA (z ang. Risk of ovarian malignancy algorithm) jest algorytmem oceny ryzyka obecności raka nabłonkowego jajnika oraz prawdopodobieństwa, że istniejąca zmiana w miednicy małej o niejasnym statusie ma charakter złośliwy.

Model opiera się na równoczesnym oznaczeniu w surowicy dwóch krążących markerów nowotworowych: antygenu Ca 125 (z ang. carcinoma antygen 125) i HE4 (ang. human epididymis protein 4). Skojarzone oznaczenie HE4 i Ca 125 posiada parametry diagnostyczne lepsze niż oba wyniki interpretowane pojedynczo, przy czym izolowane oznaczenie HE4 daje możliwości diagnostyczne znacznie przewyższające oznaczenie pojedyncze Ca 125.

Opracowanie matematyczne wyników obu oznaczeń, z uwzględnieniem statusu hormonalnego badanej, pozwala na ustalenie prawdopodobieństwa złośliwego charakteru wykrytej zmiany i w konsekwencji wybór odpowiedniej procedury leczniczej (rodzaj terapii/stopień referencyjności ośrodka) lub na ocenę ryzyka nowotworu złośliwego, kwalifikację badanej do odpowiedniej grupy ryzyka i w konsekwencji wybór optymalnego postępowania profilaktycznego. Wielkości liczbowe progu decyzyjnego w algorytmie oceny ryzyka ROMA zależne są od statusy hormonalnego badanych.

Dla kobiet przed menopauzą niskie ryzyko zachorowania dotyczy kobiet o wskaźniku < 11,4%,wysokie ≥ 11,4. W przypadku kobiet po menopauzie analogiczna wartość decyzyjna wynosi 29,9%. Wielkości te odnoszą się wyłącznie do oznaczeń wykonywanych w aparacie Cobas i mogą być równe w przypadku innych systemów.

Algorytm ROMA nie może być stosowany w przypadku kobiet, które nie ukończyły 18 lat, w trakcie chemioterapii i leczonych na chorobę nowotworową.

Silgard® (szczepionka przeciw wirusowi HPV) - 350,00 zł

Silgard® szczepienie przeciwko 4 typom wirusa, w tym dwóm rakotwórczym typom HPV16 i HPV18 i dwóm typom HPV6 i HPV11 odpowiedzialnym za brodawki płciowe (kłykciny kończyste)

Spirometria - 50,00 zł

Spirometria – rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.

Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POChP.

Opis badania : Przed przystąpieniem do badania spirometrycznego, pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów. Ostatni głęboki wdech kończy się przyłożeniem ust do ustnika, połączonego specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Badanie polega na jak najszybszym wdmuchiwaniu do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Kolejne ruchy oddechowe są wykonywane zgodnie z zaleceniami Lekarza wykonującego badanie.

Przygotowanie pacjenta do spirometrii

Wybierając się na badanie należy założyć wygodne, nie krępujące ruchów brzucha i klatki piersiowej ubranie.

 Przed badaniem spirometrii pacjent nie powinien:

- palić papierosów – przerwa między ostatnim wypalonym papierosem     a badaniem powinna wynosić 24 godziny (nie mniej niż 2 godziny),

- alkohol – przed badaniem jest przeciwwskazany,

- wysiłek fizyczny – 30 min. przed badaniem nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego,

- obfity posiłek – należy zachować 2-godzinną przerwę między takim posiłkiem a badaniem,

- leki – w przypadku przyjmowania na stałe jakichkolwiek leków, powinno się poinformować o tym lekarza zlecającego wykonanie spirometrii, gdyż w pewnych sytuacjach konieczne jest odstawienie leków na pewien czas.


 

Przeciwwskazania – czyli kto nie powinien wykonywać spirometrii

 • osoby, u których rozpoznano tętniaki aorty albo tętnic mózgowych
 • chorzy po przebytej niedawno operacji okulistycznej
 • pacjenci po przebytym odwarstwieniu siatkówki
 • osoby mające dolegliwości bólowe po operacji w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania.

 


Godziny badań:

Poniedziałek, Czwartek 08:00 – 14:30

Wtorek, Środa 08:00 – 17:30

Piątek 08:00 – 10:30

Spirometria z próbą rozkurczową - 70,00 zł

Dla chorych na astmę charakterystyczna jest odwracalność obturacji samoistnie lub pod wpływem leczenia. Do oceny tego zjawiska w badaniach czynnościowych używana jest próba odwracalności obturacji, potocznie zwana próbą rozkurczową.

Badanie spirometryczne służy do oceny czynności płuc. U chorych na astmę często pozwala ono na stwierdzenie obturacji oskrzeli, czyli zaburzeń wentylacji polegających na utrudnieniu przepływu powietrza (głównie podczas wydechu).

Odpowiada im zmniejszenie stosunku FEV1/FVC poniżej 0,7 oraz zmniejszenie FEV1 poniżej dolnej granicy normy.

Dla chorych na astmę charakterystyczna jest odwracalność obturacji samoistnie lub pod wpływem leczenia. Do oceny tego zjawiska w badaniach czynnościowych używana jest próba odwracalności obturacji, potocznie zwana próbą rozkurczową. Badanie to polega po prostu na powtórzeniu spirometrii po podaniu leku rozkurczającego oskrzela. Standardowo jest to szybko działający ß2-mimetyk, np. salbutamol albo fenoterol.

Przygotowanie pacjenta do spirometrii po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (określaną jako „spirometria z oceną odwracalności obturacji”).

Wybierając się na badanie należy założyć wygodne, nie krępujące ruchów brzucha i klatki piersiowej ubranie.

- nie palić papierosów – przerwa między ostatnim wypalonym papierosem a badaniem powinna wynosić 24 godziny (nie mniej niż 2 godziny),

- nie pić alkoholu – przed badaniem jest przeciwwskazany,

- wysiłek fizyczny – 30 min. przed badaniem nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego,

- obfity posiłek – należy zachować 2-godzinną przerwę między takim posiłkiem a badaniem,

- leki – w przypadku przyjmowania na stałe jakichkolwiek leków, powinno się poinformować o tym lekarza zlecającego wykonanie spirometrii, gdyż w pewnych sytuacjach konieczne jest odstawienie leków na pewien czas.


UWAGA : Jeżeli nie ma szczególnych wskazań lekarza kierującego, należy odstawić leki rozszerzające oskrzela:

 • preparaty zawierające salbutamolu lub fenoterol na 8 godzin przed badaniem.
 • preparaty zawierające salmeterol na 48 godzin przed badaniem.
 • preparaty zawierające teofilinę na 24 godzin przed badaniem.
 • preparaty zawierające tiotropium na 7 dni przed badaniem.

Przeciwwskazania – czyli kto nie powinien wykonywać spirometrii

 • osoby, u których rozpoznano tętniaki aorty albo tętnic mózgowych
 • chorzy po przebytej niedawno operacji okulistycznej
 • pacjenci po przebytym odwarstwieniu siatkówki
 • osoby mające dolegliwości bólowe po operacji w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej, utrudniające pełny wdech i wydech w czasie badania.

 

Godziny badań:

Poniedziałek, Czwartek  08:00 – 14:30

Wtorek, Środa                 08:00 – 17:30

Piątek                              08:00 – 10:30

Szybki diagnostyczny - strep A - 30,00 zł
Szybki diagnostyczny CRP 60 - 30,00 zł
Szybki diagnostyczny tropomina - 30,00 zł
Test HARMONY - 2 550,00 zł
Test Prenatalny IONA + MTHFR (podstawowy) - 2 000,00 zł
Test Prenatalny IONA + MTHFR + Panel zakrzepowy - 2 300,00 zł

uwagi :

 

 • przy wyniku (+) MEDGENETICS refunduje wykonanie badania AMNIOPUNKCJI do kwoty 1200 zł.
 • czas oczekiwania na badanie do 10 dni roboczych w przypadku testu podstawowego a 14 dni przy teście rozszerzonym.
Usunięcie cewnika przez pielęgniarkę - 30,00 zł
Usunięcie kleszcza przez pielęgniarkę - 80,00 zł
Wymiana cewnika przez pielęgniarkę - 80,00 zł
Zastrzyk domięśniowy lub podskórny - 20,00 zł
Zastrzyk dożylny - 30,00 zł
Zdjęcie szwów przez pielęgniarkę - 30,00 zł
Zmiana opatrunku - 30,00 zł
umów się na wizytę ONLINE
lub tel. 22 873 8008
lub wypełnij formularz:
Copyrights ©2017: VeritaMed - centrum medyczne: opieka, której oczekujesz
wykonanie i administracja - Aikelo.com